فرم دو قسمتی در موسیقی


در این ویدیو به بررسی فرم دو تایی (دو قسمتی – Binary) در موسیقی می پردازیم و در انتهای ویدیو قطعه ای که در این فرم ساخته شده است را برای شما تجزیه و تحلیل و اجرا می کنیم.
فرم Binary یا دو قسمتی، همانطور که از نامش مشخص است دارای ۲ قسمت می باشد. می توانیم این دو قسمت را قسمت A و قسمت B بنامیم.

دراین فرم ابتدا قسمت A را اجرا میکنیم سپس به سراغ قسمت B می رویم. به این نوع از فرم دو تایی، فرم دوتایی ساده (Simple Binary Form)می گویند.
قسمت A و B باید از یکدیگر متمایز باشند. راههای ایجاد این تمایز را در ویدیو به شما آموزش میدهیم.

نوع دیگر فرم دوتایی، Rounded Binary form نام دارد که در آن ابتدا قسمت A را اجرا میکنیم سپس قسمت B به همراه کمی از قسمت A.

تولید کننده ویدیو :

www.musictheoryacademy.com

ترجمه شده در مجموعه سازفروش

مترجم  و گوینده: بهزاد بیسادی

Binary form is a musical form in 2 related sections, both of which are usually repeated. Binary is also a structure used to choreograph dance. In music this is usually performed as A-A-B-B.

Binary form was popular during the Baroque period, often used to structure movements of keyboard sonatas. It was also used for short, one-movement works. Around the middle of the 18th century, the form largely fell from use as the principal design of entire movements as sonata form and organic development gained prominence. When it is found in later works, it usually takes the form of the theme in a set of variations, or the Minuet, Scherzo, or Trio sections of a “minuet and trio” or “scherzo and trio” movement in a sonata, symphony, etc. Many larger forms incorporate binary structures, and many more complicated forms (such as the 18th-century sonata form) share certain characteristics with binary form.

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *