آموزش کلیشه های راک همراه با تکنیک بند

ویدیو آموزش کلیشه های راک همراه با تکنیک بند

در این ویدیو یکی از کلیشه های راک در گیتار را آموزش میبینید.

روزانه ۱۵ دقیقه تا ۳۰ دقیقه این تمرین را انجام دهید.

پیشنهاد میکنیم سرعت مترونم را بین ۵ تا ۱۰ bpm بالا ببرید.

www.sazforoosh.com

این ویدیو آموزشی توسط

مجموعه فروشگاهی سازفروش تهیه شده است.

هدف از ساخت ویدیوهای فراهم کردن بستری است که هنرجوهایی که مشکل زمان دارند

بتوانند با استفاده ازاین ویدیوها یک تکنیک یا یک مبحث ساده را یاد بگیرند.

مجموع سازفروش در تولید ویدیوهای از بهترین نوازنده ها و اساتید گیتار کشور کمک گرفته است.

در ویدیو آموزش کلیشه های راک همراه با تکنیک بند در خدمت امیر شهاب خرمی عزیز هستیم.

Tel: 091228340965

Instagram: amirshahab_khorrami

Half-Note Bend

If you want to bend a note a half step, then first we should check out what “a half step higher” actually sounds like. To do that, simply play the destination note one fret (or one half step) higher than your note of origin. For example, if the note you’re bending is on the second string, eighth fret (the note of origin), then play the note on the second string, ninth fret (destination note) to hear how the bent note should ultimately sound. Now play the original note and bend it, keeping in mind how the destination note sounded. Use your ear to match the pitch of the bend to the destination note as best you can.This might take a few tries and it will require that you remember the sound of the destination pitch. But keep playing the destination note and then bending the original note until you hear it match. When you hear it match, hold the bent string in place steadily and let the note ring.

Full Bend

Now let’s take what you know about the half-note bend and push it even further into a full bend. If you want to bend a note a whole step, then use the same process as above with the note two frets higher than the original (a step and a half would be three frets, and two steps, four frets). You would play the destination note on the second string, tenth fret to hear how the full bend note should sound. Of course, a whole step rise in pitch requires a greater bend, so don’t be surprised if the tension is fighting you. It will take a good amount of energy on your part to push that string a whole step and hold it.So you’ve bent a note and are holding it to allow it to ring

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *