آکورد های فرعی

در این ویدیو با آکورد های فرعی آشنا می شویم.

همچنین به توضیح این مطالب خواهیم پرداخت:

آکورد های فرعی چه آکوردهایی هستند؟
چگونه آکوردهای فرعی را به کار ببریم؟
آکوردهای فرعی در گام های مینور و ماژور کدام آکوردها هستند؟
چگونه از آکورد های فرعی در آهنگسازی استفاده کنیم؟

آکورد های فرعی بر روی درجات ۲ و ۳ و ۶ گام ساخته می شوند.
در گام ماژور همه آکوردهای فرعی تریاد های مینور هستند.
در گام مینور آکوردهای مربوط به درجات ۳ و ۵ تریاد های ماژور و آکورد مربوط به درجه ۲ تریاد دیمینیشد (dim) هست.

آکوردهای فرعی در تمام گامهای ماژور و مینور طبق جدول زیر می باشند:

آکورد های فرعی در گام های ماژور

Secondary-Chords-in-Major-keys

آکورد های فرعی در گام های مینور

Secondary-Chords-in-Minor-Keys

تولید کننده ویدیو :

ترجمه شده در مجموعه سازفروش

مترجم  و گوینده: بهزاد بیسادی
In the last lesson we looked at the primary chords. These are the most common chords you will come across and are a great starting point for composing music.
Now we are going to have a look at the next most common chords you will come across and use – the secondary chords.Similarly to primary chords, it’s really easy to work out the secondary chords in any key – they are the triads built on notes II, III and VI.
So, in C major the secondary chords are D minor (II), E minor (III) and A minor (VI).
Notice how these chords are all minor chords – these contrast with really well with the primary chords which are all major.Let’s have a look at an example in a minor key.
In A minor the secondary chords are B diminished (II), C major (III) and F major (VI).
Again, these contrast really well with the minor primary chordsComposing Using Secondary ChordsUsing secondary chords in addition to primary chords is a great way to take your songs/pieces onto a new level.
Once you have come up with an idea using primary chords (check out my session on composing using primary chords if you haven’t yet) then you can add some secondary chords into the mix.

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *