خط اتحاد


در ویدیو های قبل با ارزش های زمانی آشنا شدید.در این ویدیو به معرفی خط اتحاد می پردازیم.

خط اتّحاد (Tie)، خطی است منحنی که در بالا یا پایین دو نت هم نام و هم صدا گذارده می شود و کشش (دیرند) آن دو نت را با یکدیگر متحد می کند.

خط اتّصال (Slur):در موسیقی،خط منحنی دیگری شبیه به خط اتّحاد، نیز به کار میرود که در بالا یا پایین دو یا چند نت غیر همنام و غیر همصدا قرا می گیرد و صدای آنها را به هم متصل می کند.

این ویدیو از مجموعه ویدیو های آموزش تئوری موسیقی است که در مجله آنلاین سازفروش ترجمه و تهیه شده است. اگر تا کنون موفق نشده اید تئوری موسیقی را به خوبی درک کنید و یا دوست دارید اطلاعات خود را در این زمینه گسترش دهید،این مجموعه آموزشی را به شما تقدیم میکنیم.

تولید کننده ویدیو :

www.musictheoryacademy.com

ترجمه شده در مجموعه سازفروش

مترجم  و گوینده: بهزاد بیسادی
In music notation, a tie is a curved line connecting the heads of two notes of the same pitch, indicating that they are to be played as a single note with a duration equal to the sum of the individual notes’ values. A tie is similar in appearance to a slur; however, slurs join notes of different pitches which need to be played independently, but seamlessly (legato).

Ties…are a notational device used to show the prolongation of a note into succeeding beats, as opposed to a repetition of a note. … Our modern tie-mark, first systematically used in the early sixteenth century [Baroque music], is a curved line that connects the two successive note-heads indicating, together, the total time value desired. … Ties are normally employed to join the time-value of two notes of identical pitch.]

Ties are normally placed opposite the stem direction of the notes, unless there are two or more voices simultaneously.

The tie shown at the top right connects a quarter note (crotchet) to a sixteenth note (semiquaver), creating a note ​۵⁄۴ as long as a quarter note, or five times as long as a sixteenth note—there is no single note value to express this duration. However, in some cases one might tie two notes that could be written with a single note value, such as a quarter note tied to an eighth note (the same length as a dotted quarter).

نوشته‌های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *